Reactie op vragen over VRT-reportage “Pano” d.d. 5 september 2018

Vandaag heeft het Renaissance Instituut kennis genomen van de VRT Pano-reportage over de Vlaamse jongerenbeweging “Schild & Vrienden” onder leiding van Dries van Langenhove. Van Langenhove heeft deelgenomen aan de door het Renaissance Instituut georganiseerde “Zomerschool 2018”..

Twee keer per jaar organiseert het Renaissance Instituut een bijeenkomst van een aantal dagen voor 30 deelnemers om zich kritisch te verdiepen in een steeds wisselend politiek-maatschappelijk onderwerp. Zo kwamen in eerdere Zomerscholen al de Europese Unie, de Grondslagen van de Democratie en Klimaatverandering aan de orde. Dit jaar was het thema Immigratie & Integratie.

De deelnemers doorlopen - na aanmelding - een selectieprocedure onder leiding van voorzitter Paul Cliteur en Head of Education Peter van Duyvenvoorde. Daarbij gaan we op zoek naar mensen die ons gedachtegoed deels onderschrijven, maar deels ook prikkelend tegengeluid kunnen bieden. De zomerschool is een platform voor open debat met als doel het onafhankelijk denken te stimuleren.

Van de zaken waarvan Dries van Langenhove in de VRT-documentaire wordt beschuldigd hadden wij volstrekt geen weet. Mochten deze beschuldigingen blijken te kloppen, dan nemen wij daar uiteraard in de sterkste bewoordingen afstand van. Het spreekt voor zich, dat hij niet tot de zomerschool was toegelaten indien de zaken waarvan hij wordt beschuldigd als feiten bij ons bekend waren geweest.

Om dit soort eventuele problemen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen, heeft het Renaissance Instituut de selectieprocedure voor toekomstige zomerscholen nog verder verscherpt.

Paul Cliteur, voorzitter Renaissance Instituut